NOVINKY

Uvádíme chronologický přehled zajímavostí a významných momentů, které nastávají během naší práce a které by Vás mohly zajímat.

Nabídka 19.5.2020
Řada omezení v ČR či v blízkých zemích EU při pandemii koronaviru nám způsobila dočasný výpadek v realizaci projektů, zakázek.
Proto nabízíme volnou, částečnou kapacitu v projekci automatizace, tvorbě CAE dokumentace, programování řídicích systémů jak pro PLC tak i SCADA, výrobu rozváděčů, realizaci pohonů, částí ICT apod.
V případě zájmu o dodávky, subdodávky, kooperaci apod. nás neváhejte kontaktovat.

Provozní doba o Svátcích 19.12.2019
Upozorňujeme, že od 23.12.2019 – 5.1.2020 bude naše firma zavřena. Od 6.1.2020 budeme zpět v pracovním procesu. Naši zákazníci, kterým držíme servisní pohotovost, nás mohou kontaktovat na telefonním čísle +420 724 066 888 kdykoliv během svátků. Naše společnost děkuje všem svým obchodním partnerům za projevenou důvěru v uplynulém roce a přeje mnoho dalších úspěchů v roce následujícím.
Uzavřeno z technických důvodů 4.8.2017
Oznamujeme Vám, že dne 28.3.2018 bude z technických důvodů (přerušení dodávky elektrické energie) naše firma uzavřena. V tento den bude telefonní číslo na naši GSM bránu +420 606 708 055 nedostupné, stejně jako přijímání e-mailové korespondence.
Děkujeme z pochopení.

Vybraná technická řešení 4.8.2017
Do našeho týmu hledáme nové kolegy, aktuálně na volné pozice Projektant a Programátor. Více informací v sekci KARIÉRA
Vybraná technická řešení 23.6.2014
Aktualizovali jsme jednu ze sekcí našeho webu - VYBRANÁ TECHNICKÁ ŘEŠENÍ, kde popisujeme naše řešení a zakázky, které stojí za pozornost a prezentaci. Postupně budeme obsah této sekce doplňovat. Více informací v sekci VYBRANÁ TECHNICKÁ ŘEŠENÍ
Léto, prázdniny, dovolené 16.6.2014
Opět se nám přiblížilo léto a jako každý rok budou i naši pracovníci čerpat zasloužené letní dovolené. K žádnému významnému přerušení práce, nebo smluvních servicních služeb však nedojde. Přejeme všem krásné prožití léta a hodně odpočinku.
Vlastní výrobky XiNTECO 19.5.2014
V sekci VLASTNÍ VÝROBKY můžete nalézt některé z našich výrobků , které byly vyvinuty našimi specialisty. Prozatím jsme je nabízeli pouze našim tradičním zákazníkům, ale nyní je ten správný čas, nabídnout je i ostatním.
Nové webové stránky 2.5.2014
Spouštíme novou verzi našich webových stránek. Web jsme nejen graficky přepracovali, ale hlavně jsme rozšířili a doplnili informace o naší nabídce pro Vás, naše zákazníky a partnery.
Kariéra 2.1.2014
Prozatím jsme pozastavili přijímaní nových pracovníků.
Kariéra 2.7.2013
Naše společnost hledá nové zaměstnance/zaměstnankyně na pozici Technik projektant a programátor v oboru elektro – měření a regulace – automatizace – ICT. Bližší informace v sekci KARIÉRA
Letní provoz 2.7.2013
Ačkoliv v letních měsících (07 až 09) čerpají naši zaměstnanci své dovolené, přesto není činnost společnosti nijak zásadně omezena. Stálí i noví zákazníci, popř. i jiné subjekty, se mohou na nás obracet bez jakéhokoliv omezení. Servisní pohotovost „24 hodin 7 dní v týdnu“ pro smluvní zákazníky je permanentně aktivní. Všem našim zákazníkům přejeme hezkou dovolenou.
Výzkum a vývoj 30.5.2013
I když naše společnost provádí Výzkum a Vývoj (VaV) po celou dobu existence a má tyto procesní činnosti VaV certifikovány dle BS EN ISO 9001:2008, přesto si do svého portfolia živnostenských oprávnění zařadilo i "Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd".
Dotační projekt Květen 2013
Naše společnost se uchází v konsorciu řady významných českých a evropských subjektů o přijetí a podporu společného projektu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací s názvem „Center of advanced technologies and devices for radiological imaging“. Projekt může být podporován z veřejných prostředků Technologické agentury České republiky (TAČR). Projekt má naplňovat cíle tzv. programu CENTRA KOMPETENCE.
Změna adresy Září 2012
Vážení obchodní partneři.
Novou adresou společnosti je: Nová 1402, 752 01 Kojetín. Telefonní spojení je nově +420 570 574 111 a +420 570 574 112.

Významná zakázka Září 2012
Realizujeme zakázku pro slovenskou firmu ATEC automatizačná technika. Konečným zákazníkem je Volkswagen Slovakia, závod Bratislava. Úkolem je upgrade SW řídících systémů (PLC Simatic; SCADA/HMI InTouche; komunikace Interbus, Profibus a Ethernet) linky pro lakování karosérií automobilů. Linka má být připravena pro nové výrobky. Řešení a realizace úkolu probíhá při nepřerušení výrobních cyklů, pouze při užití krátkých, provozních odstávek.
Nové služby v oblasti ICT Srpen 2012
Společnost XiNTECO se rozhodla zúročit své dlouholeté znalosti a zkušenosti v oblasti ICT a nabídnout svým stávajícím i potencionálním novým zákazníkům nové služby. Jedná se o kompletní outsourcing v oblasti ICT, od poradenství, před dodávky prvků ICT až po správu počítačových a komunikačních sítí, serverů, atd.
Dotační projekt Červen 2012
V tomto měsíci dojde k uzavření 1. etapy dotačního projektu. Byly pořízeny další nové prvky ICT - více v sekci DOTAČNÍ PROJEKT.
Měření délky Únor 2012
Správné a systematické dodržování parametrů TPV přináší pro firmu při výrobě produktů zajímavé úspory. Např. správné dělení výrobků z „nekonečné“ výroby při správném měření jejich parametrů jako např. zde DÉLKA, má přínosy do úspor surovin, úspor energií na výrobu a dalších, přínos z dodržení deklarovaných a sjednaných kvalitativních parametrů - tj. DÉLKA, ale má i přínosy pro bezproblémové balení a expedici.
Ne všechny stroje výrobní linky, a to často ty které měří a dělí (řežou), pracují optimálně, správně na vhodném principu. Často je nejméně vhodným právě samotné měření (ať již samotný princip nebo aplikace principu) nebo často i nesprávná synchronizace s dělícím strojem (pila, pohon stolu; synchronizace všech dílčích aktivit jako je upnutí materiálu, rozjezd upínače, povel pro pilu a řada dalších).
Příklad pro rychlou orientaci : kontinuální výroba profilů, jako jsou např. (plastové) trubky, nábytkový nebo elektrotechnický profil atd., jejich dělení/řezání na finální produkty o délce 2 metry, povolená odchylka +0/+5 mm. Skutečná odchylka např. jen +1 mm při výrobní rychlosti 10 m/min, kusové ceně 60 Kč (2-metrový profil), pak při roční produkci znamená úsporu 60.000 Kč, vyjádřeno prodejní cenou.
XiNTECO má pro dělení materiálu, pro jeho správné měření řadu praktických řešení, řadu praktických aplikací. Ať se jedná o standardní výrobky tzv. „měřičky délek“ tak i další variantní řešení přizpůsobená specifickým požadavkům konkrétních zákazníku, konkrétní technologii. XiNTECO zde vychází z více jak 20-ti-letých zkušeností odborníků na tuto problematiku.
Pokud jste nabyli dojmu, že máte nějakou svou potřebu řešit zde zmíněnou problematiku ve své výrobě a naznali jste, že bychom vám mohli být s ní nápomocni, můžete nás kontaktovat.

Dotační projekt Únor 2012
XiNTECO v rámci realizace firemního projektu „inovace oblasti ICT“ (s podporou příslušného dotačního titulu z EU) posílilo své projekční týmy o další sofistikované nástroje, tj. o aktuální verzi CAE systému ELCAD v7.2 (http://www.elcadsw.cz, http://www.aucotec.com) a také i o zcela progresivní projekční nástroj Engineering Base (http://www.engineeringbase.cz, http://www.aucotec.com).
V současné době je možné v této oblasti elektro-projektování nabídnout volné inženýrské kapacity. Pro bližší informace nás kontaktujte.

Lékařské přístroje Leden 2012
XiNTECO v oblasti výzkumu a vývoje pro obor lékařských přístrojů posiluje spolupráci pro společnosti Chemcomex Praha a.s. a UJP Praha a.s. Nyní se spolupodílí (společně i s řadou dalších subjektů z ČR a SR) na celé řadě dílčích úkolů pro radioterapeutické přístroje.
Rozšiřování služeb Leden 2012
XiNTECO při svém současném rozšiřování inženýrských služeb nabízí tyto i jak volné kapacity pro možné kooperace v oblastech automatizace, měření a regulace, elektro. Zejména pak pro tvorbu SW řídících systémů, např. Simatic, Modicon a jiné. K tomu i řešitelské kapacity pro tvorbu HMI / SCADA systémů a ICT technologií. Máte-li takovou potřebu nebo zájem, napište nám.
Dohoda o partnerské spolupráci s firmou BEGASERVIS spol. s r.o. Leden 2012
Byla uzavřena dohoda s firmou BEGASERVIS spol. s r.o. (Hostivice, Praha) o partnerské spolupráci. BEGASERVIS působí v potravinářském sektoru, zajišťuje výhradní kompletní servis na plnící a balící stroje GASTI na území ČR, dále na územích SR, Polska a Maďarska. XiNTECO pro firmu BEGASERVIS dodává a bude dodávat inženýrské služby v oblasti elektro, MaR, řídící systémy a dále servis a náhradní díly v daných oblastech. Vzhledem ke své územní poloze je XiNTECO schopno zabezpečit dostupnější (rychlejší) servis pro řadu zákazníků BEGASERVISu na Moravě a Slovensku. Tím však obsah partnerské spolupráce není ukončen, probíhají řady dalších jednání o rozšíření vzájemně výhodné spolupráce, o využívání specifik jedné firmy pro druhou a naopak.
Přání do nového roku Leden 2012
Naše společnost děkuje všem svým obchodním partnerům za projevenou důvěru v uplynulém roce a přeje mnoho dalších úspěchů v roce následujícím.
Nové sídlo Prosinec 2011
XiNTECO realizuje své dlouhodobé záměry postupného rozšiřování firmy. V závěru roku 2011 společnost zakoupila nemovitost a postupně do ní přesídlí veškeré své aktivity.
Monitoring energií Prosinec 2011
XiNTECO nabízí pro oblasti hospodaření s energiemi systémy pro monitorování jejich spotřeby a systémy pro jejich regulaci.
Systémy monitoringu a regulací jsou dodávány v široké škále, proto nás v případě vaší konkrétní potřeby kontaktujte.
Nabídka jednodušších, typizovaných řešení. Velice častým námětem je regulace spotřeby energií pro čerpadla a ventilátory, kde lze hospodárným provozem dosahovat zajímavých úspor s kratšími dobami návratnosti vložených investic. Vychází se z kvadratické charakteristiky mezi otáčkami a průtokem, kde platí, že spotřeba práce takovýchto strojů roste se třetí mocninou jejich otáček.
Příklad pro rychlou orientaci : u motoru čerpadla/ventilátoru 5 kW, pracujícího na plné otáčky v nepřetržitém provozu 24 hodin, činí spotřeba za 1 rok 117 tisíc Kč. Bude-li motor osazen frekvenčním měničem, který sníží otáčky na 90% jmenovitých, pak se spotřeba sníží o 27%, což představuje úsporu téměř 32 tisíc Kč. Cena frekvenčního měniče pro 5 kW motor činí např. 21 tisíc Kč, návratnost je pak za 0,67 roku.
Pro bližší zájem nás kontaktujte.

Náhrada PLC řady Simatic S5 za řadu S7 Listopad 2011
Vynikající řídící systémy PLC Simatic S5 již nejsou delší dobu vyráběny (od roku 2006), podpora pro ně (v to počítaje i náhradní díly) postupně rok od roku klesá.
Řadě zákazníků doporučujeme v rámci inovace strojů, výrobních linek a zařízení, kde jsou tyto systémy, uvažovat o jejich náhradě. Náhrada může být i postupná, tj. část po části a ne na jednou.
Pro náhradu má XiNTECO na základě vlastních praktických zkušeností připravenu řadu postupů, postupných řešení a pokud chcete Vaše potřeby s námi konzultovat, pak nás můžete kontaktovat.
Za nepatrnou zmínku stojí i to, že významně klesá počet techniků a programátorů, kteří znají řadu Simatic S5. To může být překážkou při případné dostupnosti a rychlosti zjistit příčinu závady, opravit řídící systém či systém elektrický, zajistit příslušný náhradní díl, provést změnu v SW algoritmu STEP 5 atd.
XiNTECO služby v oblasti „Simatic S5“ i nadále nabízí, a ačkoliv to již také není preferovanou její aktivitou, přesto se na XiNTECO v případě potřeby můžete s důvěrou obrátit.
Řada automatů PLC S7 přináší řadu výhod, ze kterých vzpomeneme několik těchto : razantní zvýšení výpočetního výkonu (snížením doby cyklů), podstatné zvýšení paměťové kapacity, možnost využití dalších speciálních HW a SW komponent řady S7, zvýšení bezpečnosti systémů (při použítí funkcí tzv. fail-safe system), snížení nákladů na diagnostiku a údržbu, zkrácení doby dostupnosti náhradních dílů (ale i snížení ceny náhradních dílů) atd.
Na výše uvedené přínosy mohou navázat přínosy z náhrady popř. aplikace nových operátorských panelů u strojů, linek (rychlé ovládací operace, komfortní přehled o technologii a intuitivní ovládání, receptury, události a hlášení, alarmy, trendy technologických veličin, atd.).

Monitoring výroby Říjen 2011
XiNTECO disponuje řadou řešení pro oblast tzv. Monitoringu výroby. Jedná se o sběr a vyhodnocování dat přímo z probíhající výroby. Typy dat : produkční (ks, m, …), technologické/kvalitativní (°C, MPa, ot/min, …), provozní (provoz-výroba, zastaveno, porucha – typ, …), energetické (spotřeba energií jako elektřina, voda, vzduch, …).
Informace určeny zejména pro střední článek řízení (výrobní mistři, technologové, kvalitáři, vedoucí údržby a servisu, prodejci popř. nákupci atd.).
Data pro on-line přehled o stavu výroby a výrobních zařízení, pro porovnávání plánu/skutečnosti (…, kdy bude podle stávajících podmínek dokončena plánovaná produkce), odvádění výrobků na sklad a evidence odpadů, přehled o stavu a vytížení strojů, informace pro údržbu a servis včetně plánování ND atd. Zajištění bezprostředního zaslání důležitých informací (upozornění, alarm) na správné místo (mistr, nepřetržitý dispečink, servis, hotovostní servis, …) tak, aby přišla správná reakce bez velkého prodlení. Řešení pro kontinuální i diskontinuální výrobu. Zajištění vazeb mezi systémy MES a ERP. Dle možností sběr dat přímo z řídících systémů a sofistikovaných zařízení, které již ve stroji / lince existují. Pro bližší kontakt a informace nás kontaktujte.

Dotační projekt Září 2011
Pokračujeme v realizaci dotačního projektu z fondů EU pod názvem "Pořízení a rozšíření prvků ICT pro zvýšení efektivity firemních procesů a dodavatelsko-odběratelských vztahů".
Portál Nuke Květen 2011
Pro své zákazníky a partnery jsme vytvořili nový portál Nuke, které umožňuje přístup k důležitým informacím z realizovaných zakázek a projektů. Více na NUKE.
Kontakt s BSA Květen 2010
Obdrželi jsme dopis od BSA ohledně "možného užívání nelegálního softwaru v naší společnosti". Tato informace se samozřejmě nezakládá na pravdě, proto jsme na dopis náležitě reagovali. Společnost XiNTECO neužívá nelegální software!
Významná zakázka Březen 2010
Realizace systému pro monitoring a sběr dat s výrobních linek - systém MONIT byla dokončena a započal zkušební provoz systému.
Významná zakázka Únor 2010
Pro našeho významného zákazníka - FATRA a.s., Chropyně - jsme začali s realizací řídícího systému pro novou linku na výrobu desek KOLON. Linka by měla být uvedena do provozu během měsíce dubna.
Významná zakázka Leden 2010
Pro našeho významného zákazníka - PIPELIFE CZECH s.r.o. - jsme začali s realizací systému pro monitoring a sběr dat s výrobních linek - systém MONIT. Systém by měl být uveden do zkušebního provozu během měsíce března.
Výprodej Prosinec 2009
Rozhodli jsme se dát do prodeje část našich servisních zásob komponent řídícího systému Siemens Simatic. Více informací nalezete v sekci VELKOOBCHOD ELEKTROMATERIÁLEM.
Významná zakázka Květen 2009
Pro našeho významného zákazníka - SLADOVNY SOUFFLET ČR, závod Kroměříž – jsme zrealizovali kompletní systém pro řízení a ovládání nově postaveného hvozdu.
Kariéra Únor 2009
Prozatím jsme pozastavili přijímaní nových pracovníků.
XiNTECO a ISO 9001 (2) Prosinec 2008
Společnost XiNTECO úspěšně absolovovala certifikační audit na shodu svého Systému managementu jakosti s normou ISO 9001. Audit byl proveden společností NQA (NICEIC GROUP Limited).
XiNTECO a ISO 9001 (1) Červen 2008
Společnost XiNTECO prochází náročnou přípravou na certifikaci Systému managementu jakosti dle ISO 9001.
Kariéra – zaměstnání Duben 2008
Nabízíme nové pracovní příležitosti se zajímavými bonusy pro své zaměstnance. Více v sekci KARIÉRA.
Brigády Duben 2008
Nabízíme brigády absolventům a studentům odborných škol. Více v sekci KARIÉRA.
Významná zakázka Březen 2008
Získali jsme zakázku na dodávku Prováděcího projektu pro všechny oblasti ELEKTRO pro investiční dodávku výstavby nového hvozdu pro SLADOVNY SOUFFLET ČR, závod Kroměříž.
Kariéra – spolupráce Březen 2008
Nabízíme spolupráci absolventům odborných škol na tvorbě jejich ročníkových projektů, diplomových prací, popř. na jiných zajímavých projektech. Více v sekci KARIÉRA.
Významná zakázka Březen 2008
Pro našeho významného zákazníka - FATRA a.s., Napajedla - jsme zrealizovali zakázku pro instalaci a zprovoznění výrobní linky IKEA 1.
Rozšíření servisních služeb Březen 2008
Pro našeho významného zákazníka - SLADOVNY SOUFFLET ČR, závod Kroměříž – jsme zrealizovali systém vzdáleného monitorování a servisování Systémů řízení (automaty PLC Simatic, Tecomat, Modipro; SCADA HMI systémy atd.).
Významná zakázka Září 2007
Jako generální projektant a dodavatel jsme zrealizovali investiční zakázku pro našeho významného zákazníka - FATRA a.s., Napajedla : Modernizace zásobovacího a míchacího uzlu válcovací linky.
Nová adresa Prosinec 2006
Přesídlili jsme na novou adresu. Více informací najdete v sekci KONTAKTY.
Extranet Duben 2005
Vyvořili a zpřístupnili jsme extranet pro naše významné zákazníky, kde je možné najít mnoho důležitých informací. Více na EXTRANET.
RYCHLÉ ODKAZY
Nabídka
Řada omezení v ČR či v blízkých zemích EU při pandemii koronaviru nám způsobila dočasný výpadek v realizaci projektů, zakázek.
Proto nabízíme volnou, částečnou kapacitu v projekci automatizace, tvorbě CAE dokumentace, programování řídicích systémů jak pro PLC tak i SCADA, výrobu rozváděčů, realizaci pohonů, částí ICT apod.
V případě zájmu o dodávky, subdodávky, kooperaci apod. nás neváhejte kontaktovat.

Provozní doba o Svátcích
Upozorňujeme, že od 23.12.2019 – 5.1.2020 bude naše firma zavřena. Od 6.1.2020 budeme zpět v pracovním procesu. Naši zákazníci, kterým držíme servisní pohotovost, nás mohou kontaktovat na telefonním čísle +420 724 066 888 kdykoliv během svátků. Naše společnost děkuje všem svým obchodním partnerům za projevenou důvěru v uplynulém roce a přeje mnoho dalších úspěchů v roce následujícím.
Uzavřeno z technických důvodů
Oznamujeme Vám, že dne 28.3.2018 bude z technických důvodů (přerušení dodávky elektrické energie) naše firma uzavřena. V tento den bude telefonní číslo na naši GSM bránu +420 606 708 055 nedostupné, stejně jako přijímání e-mailové korespondence.
Děkujeme z pochopení.

Vybraná technická řešení
Do našeho týmu hledáme nové kolegy, aktuálně na volné pozice Projektant a Programátor. Více informací v sekci KARIÉRA
Vybraná technická řešení
Aktualizovali jsme jednu ze sekcí našeho webu - VYBRANÁ TECHNICKÁ ŘEŠENÍ, kde popisujeme naše řešení a zakázky, které stojí za pozornost a prezentaci. Postupně budeme obsah této sekce doplňovat. Více informací v sekci VYBRANÁ TECHNICKÁ ŘEŠENÍ
XiNTECO s.r.o. 2024  |  xinteco@xinteco.cz