Skip Navigation LinksXiNTECO :: REFERENCE :: VYBRANÁ TECHNICKÁ ŘEŠENÍ

VYBRANÁ TECHNICKÁ ŘEŠENÍ

Uvádíme detailnější popis některých našich zajímavých dodávek u kterých rádi prezentujeme úroveň technických řešení, kterými se zabýváme a rozsah a úroveň provedení našich zakázek.

Monitoring strojů a zařízení pro preventivní údržbu a servis


Monitoring strojů a zařízení pro preventivní údržbu a servis

Systém pro zaznamenání servisních prohlídek a ukládání dat z výrobních zařízení.

Inovace řídícího systému (přechod ze Simatic S5 na S7)


Inovace řídícího systému (přechod ze Simatic S5 na S7)

U linky na výrobu BO PS fólií byl inovován řídící systém. Jeden z průmyslových automatů PLC Simatic S5 135 byl zaměněn za nový a tím byl Simatic S7 400. Část původního systému S5 však byla zachována (ochrana investic).

Zkušební stanice, tlakové stanice


Zkušební stanice, tlakové stanice

Stanice pro zkoušky vyráběných trubek a tvarovek vnitřním přetlakem v horkém prostředí.

Válcovací linka


Válcovací linka

Linka na výrobu PVC desek a fólií.

Monitoring a regulace spotřeby / odběru energií


Monitoring a regulace spotřeby / odběru energií

Monitoring a regulace spotřeby energií, jako je elektrická energie a plyn. Regulace 1/4-hodinového maxima.

Měření a regulace tloušťky a profilu fólií


Měření a regulace tloušťky a profilu fólií

Měření tloušťky a profilu nekonečného pásu BO PET fólií. Regulace tloušťky a profilu pomocí termošroubů a rychlosti chladícího válce.

Sladovna, výstavba hvozdu


Sladovna, výstavba hvozdu

Výroba sladu na hvozdech. Elektrický a řídící systémy pro výrobu sladu. Tandemové hvozdění. Algoritmy pro PLC Simatic s využitím procesního řídícího systému BRAUMAT / SISTAR.

SCADA aplikace pro mlýnské technologie


SCADA aplikace pro mlýnské technologie

K výrobní technologii pšeničného mlýna od firmy BÜHLER byla firmou XiNTECO dodána nová SCADA / HMI aplikace (vizualizace) pro dispečerské řízení této technologie.

Dodávky pro mlýnské technologie


Dodávky pro mlýnské technologie

Technologie pšeničného mlýna od firmy BÜHLER byla doplněna o řízené dávkování z velkokapacitních zásobníků s moukou.

Zásobovací a míchací uzel


Zásobovací a míchací uzel

Dávkování, míchání surovin, výroba polotovaru ve fluidní míchačce. Příprava směsí pro válcovací linku.

Linka na výrobu KOLON desek


Linka na výrobu KOLON desek

Vytlačování a lití PET hmoty, dělení nekonečného pásu na desky, tzv. KOLON.

Rekonstrukce pohonů


Rekonstrukce pohonů

U linky na výrobu BO PS fólií byla provedena rekonstrukce řídících částí stejnosměrných pohonů (extruder, čerpadlo taveniny, 15 válců délkové orientace). Původní měniče pohonů typů Simoreg 6RA22 a 6RA24 byly nahrazeny novými, kterými jsou Sinamics 6RA80. Pohony o výkonech 7,5 HP až 1.000 HP, jedno- či čtyř-kvadrantové.

Chlazení spilek


Chlazení spilek

Chlazení prostor spilek v pivovaru. Odsávání CO2.

Regulace spotřeby elektrické energie - ventilátory


Regulace spotřeby elektrické energie - ventilátory

Instalace frekvenčních měničů pro motory ventilátorů. Regulace otáček, regulace spotřeby elektrické energie.

Vibrodiagnostika


Vibrodiagnostika

Instalace vibrodiagnostiky na ventilátory hvozdů ve sladovně. Monitoring chování točivých strojů, ochrana před mechanickým poškozením.

Měřička délek


Měřička délek

Měření délek nekonečných, vytlačovaných výrobků. Dělení na hotové výrobky. Statistika výroby.

Monitoring výroby


Monitoring výroby

Sledování produkce vytlačovaných profilů. Záznam dat o produkci, o dodržování technologie, sledování výtěžnosti, monitoring provozních a poruchových stavů.

Creepová stanice


Creepová stanice

Stanice pro zkoušení vzorků materiálů. Zatěžování materiálu (tahem, tlakem) v daném prostředí (teplo, roztoky), dlouhodobě.

RYCHLÉ ODKAZY
Nabídka
Řada omezení v ČR či v blízkých zemích EU při pandemii koronaviru nám způsobila dočasný výpadek v realizaci projektů, zakázek.
Proto nabízíme volnou, částečnou kapacitu v projekci automatizace, tvorbě CAE dokumentace, programování řídicích systémů jak pro PLC tak i SCADA, výrobu rozváděčů, realizaci pohonů, částí ICT apod.
V případě zájmu o dodávky, subdodávky, kooperaci apod. nás neváhejte kontaktovat.

Provozní doba o Svátcích
Upozorňujeme, že od 23.12.2019 – 5.1.2020 bude naše firma zavřena. Od 6.1.2020 budeme zpět v pracovním procesu. Naši zákazníci, kterým držíme servisní pohotovost, nás mohou kontaktovat na telefonním čísle +420 724 066 888 kdykoliv během svátků. Naše společnost děkuje všem svým obchodním partnerům za projevenou důvěru v uplynulém roce a přeje mnoho dalších úspěchů v roce následujícím.
Uzavřeno z technických důvodů
Oznamujeme Vám, že dne 28.3.2018 bude z technických důvodů (přerušení dodávky elektrické energie) naše firma uzavřena. V tento den bude telefonní číslo na naši GSM bránu +420 606 708 055 nedostupné, stejně jako přijímání e-mailové korespondence.
Děkujeme z pochopení.

Vybraná technická řešení
Do našeho týmu hledáme nové kolegy, aktuálně na volné pozice Projektant a Programátor. Více informací v sekci KARIÉRA
Vybraná technická řešení
Aktualizovali jsme jednu ze sekcí našeho webu - VYBRANÁ TECHNICKÁ ŘEŠENÍ, kde popisujeme naše řešení a zakázky, které stojí za pozornost a prezentaci. Postupně budeme obsah této sekce doplňovat. Více informací v sekci VYBRANÁ TECHNICKÁ ŘEŠENÍ
XiNTECO s.r.o. 2024  |  xinteco@xinteco.cz